Řečníci
Zdeněk Tůma
Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB

Po promoci na Vysoké škole ekonomické v Praze nastoupil do Prognostického ústavu Československé akademie věd jako vědecký pracovník. Po ukončení postgraduálního studia se stal vedoucím katedry makroekonomie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde byl jmenován docentem. Později pracoval v soukromém sektoru (Patria Finance) jako hlavní ekonom. V letech 1998-1999 byl výkonným ředitelem Evropské banky pro obnovu a rozvoj v Londýně zastupujícím Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a Chorvatsko.

Do Prahy se Zdeněk Tůma vrátil v roce 1999 a stal se viceguvernérem České národní banky. Dne 1. prosince 2000 byl jmenován guvernérem České národní banky. Byl také členem Generální rady Evropské centrální banky, zastupoval Českou republiku v MMF a v Bance pro mezinárodní platby, odkud odstoupil 30. června 2010.

Do soukromého sektoru se Zdeněk vrátil v roce 2011, kdy pracoval jako partner zodpovědný za finanční služby v KPMG Česká republika.

Nadále přednáší na Univerzitě Karlově v Praze, je členem různých vědeckých a správních rad českých univerzit a místopředsedou správní rady The English College in Prague - Anglického gymnázia v Praze. Je také členem dozorčí rady Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Dále je členem České společnosti ekonomické, jíž byl také v letech 1999-2001 prezidentem.

Tomáš Nidetzký
Tomáš Nidetzký, viceguvernér ČNB

Je absolventem Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze a postgraduálního studia na Oklahoma City University v USA. Profesní kariéru zahájil ve Středisku cenných papírů. Od roku 1995 byl asistentem vrchního ředitele finančního úseku Komerční banky. V roce 1997 nastoupil do České spořitelny, kde do roku 1999 pracoval jako ředitel úseku strategického plánování a řízení finanční skupiny. V roce 1999 byl jmenován předsedou představenstva a generálním ředitelem PF České spořitelny a od roku 2000 pak řídil z pozice předsedy představenstva a generálního ředitele Pojišťovnu České spořitelny. Od roku 2003 byl členem výkonné rady a generálním ředitelem pro retailové finanční služby ING v České a Slovenské republice. V letech 2004–2010 pracoval na pozici místopředsedy představenstva a 1. náměstka generálního ředitele Stavební spořitelny České spořitelny. V období 2011–2013 byl ředitelem odboru interní distribuce v ČSOB Pojišťovně. Od roku 2013 byl generálním ředitelem obchodu NN pro ČR. V letech 1999–2004 byl členem prezidia Asociace penzijních fondů České republiky a České asociace pojišťoven.

Členem bankovní rady České národní banky je od 1. července 2016. 1. prosince 2018 byl jmenován viceguvernérem.

Daniela Písařovicová
Daniela Písařovicová, moderátorka

Daniela Písařovicová pracuje od září 2004 v ČT. Začínala jako redaktorka v ekonomické redakci, postupně získávala zkušenosti i jako moderátorka - v pořadech Studio 6, Studio ČT24 nebo Interview ČT24. Šest let moderuje hlavní zpravodajskou relaci ČT Události a poslední rok i Události, komentáře. Loni tančila v soutěži StarDance, pravidelně moderuje předávání cen Magnesia Litera, v posledním roce provázela i pořady Sportovec roku anebo Zlatá hokejka.

Tomáš Jaroš
Tomáš Jaroš, generální ředitel Patria Finance

Tomáš Jaroš nastoupil v roce 1999 do skupiny ČSOB do útvaru Strategie. Od roku 2006 zastával funkci výkonného ředitele pro Obchodní a marketingovou podporu pro retailové a SME bankovnictví. V letech 2012–2014 pokračoval na pozici výkonného ředitele Spotřebního financování a následně výkonného ředitele Designu služeb skupiny ČSOB, kde měl mimo jiné na starosti řízení retailových segmentů značek ČSOB, Premium a Poštovní spořitelna. Od března 2018 zastává pozici CEO společnosti Patria Finance. Vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v oboru finance, bankovnictví a kapitálové trhy. Je laureátem ceny Karla Engliše (2000). Absolvoval studijní pobyty na Georgetown University ve Washingtonu, D.C., na prestižním INSEAD ve Fontainebleau a na Vlerick Business School v Gentu a Lovani. Je členem vědecko-pedagogické rady na IES FSV UK, kde v letech 2000–2004 vedl kurzy ekonometrie, kapitálových trhů a firemních financí. V letech 2008–2018 byl také členem správní rady Dejvického divadla.

Jan Bureš
Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Jan Bureš je hlavním ekonomem Patria Finance a seniorním ekonomem globálního ekonomického výzkumu v KBC/ČSOB. Předtím pracoval jako hlavní ekonom Poštovní spořitelny v ČSOB, působil jako analytik na ČSÚ a vedl ekonomický výzkum v Institutu pro evropskou politiku Europeum. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.
Tomáš Vlk
Tomáš Vlk, hlavní analytik Patria Finance
Působí ve skupině Patria od roku 2004, od roku 2018 zde vede analytický tým. V rámci něj se zaměřuje na top-down analýzu západních akciových trhů a investiční strategie. Do jeho záběru spadá i měnové riziko či úrokové sazby. Předtím pracoval ve stejném oddělení jako makroanalytik pokrývající nejprve českou ekonomiku a poté Spojené státy a eurozónu. Vystudoval ekonomii na Fakultě sociálních věd UK se specializací na finanční trhy a bankovnictví.
Branislav Soták
Branislav Soták, analytik Patria Finance
Vystudoval Institut ekonomických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2009 nastoupil do skupiny Patria na pozici akciového analytika. Zaměřuje se na zahraniční akciové trhy, primárně USA a západní Evropu. Mimo to se zajímá o pravděpodobnost, algo trading a portfolio management.
Ján Hladký
Ján Hladký, analytik Patria Finance
Vystudoval mezinárodní magisterský obor Economics of Globalization and European Integration se zaměřením na makroekonomii na univerzitách Staffordshire University, University of Antwerp, University of Bari Aldo Moro a na Vysoké škole ekonomické v Praze. Do Patrie nastoupil v roce 2016 na pozici akciového analytika v oddělení Research, kde prošel i všemi třemi úrovněmi certifikátu CFA. Zaměřuje se primárně na americký a západoevropský trh, kde pokrývá tzv. blue-chips – akciové tituly s vysokou tržní kapitalizací. Dále se specializuje na technologický sektor a zdravotnictví.
Michal Trník
Michal Trník, byznys architekt Patria Finance
Michal Trník se jako byznys architekt Patria Finance aktivně věnuje designu nových digitálních služeb a inovacím v oblasti investic. Předtím pracoval jako seniorní procesní manažer v ČSOB a management konzultant v CGI. Vystudoval obor mezinárodní vztahy na Central European University v Budapešti a mezinárodní ekonomii na SAIS Johns Hopkins v Bologni. Absolvoval také studijní pobyt na Georgetown University ve Washingtonu, D.C.
Marek Trúchly
Marek Trúchly, hlavní makléř Patria Finance
Na kapitálovém trhu se pohybuje od roku 2010. V Patrii vede tým makléřů. Do Patria Finance nastoupil v roce 2014. Aktivně sleduje jak západoevropské (převážně Německo) a americké trhy, tak pražskou burzu. Nejčastěji obchoduje akcie z automobilového, finančního a zdravotnického sektoru. Z investičních nástrojů preferuje akcie, ETF a bonusové a knock-out certifikáty.
Roman Koděra
Roman Koděra, makléř Patria Finance
Roman Koděra působí přes 21 let na poli investičního bankovnictví. Začínal v pražské pobočce britské ING Barings a následně ING Bank. V roce 2002 poprvé spojil svou kariéru se skupinou Patria Finance, když stál u zrodu Patria Direct. V mezidobí působil ve společnostech Wood & Company, kde se jako ředitel Private Client Group staral o investice privátních klientů. Také působil v Bance Creditas, kde měl na starosti oddělení Treasury. Před svým návratem do Patrie pracoval v pražské pobočce dánské SAXO Bank jako Sales Manager. V Patrii se s týmovým kolegou Jindřichem Holčákem aktuálně stará o VIP klienty.